Overzicht agenda gewone wijk

toon ook historie

Datum / Tijd ActiviteitLocatieBijzonderheden
09-Dec 16:30 Open MaaltijdKerkcentrum 
11-Dec 19:30 Kerkenraad 
12-Dec 18:15 Jongerencatechese 
12-Dec 19:15 Jongerencatechese 
12-Dec 20:00 Diaconie 
12-Dec 20:15 Jongerencatechese 
14-Dec 10:00 Bijbelkringít Vrije 6 
18-Dec 19:30  Wijkraad van kerkrentmeesters  
20-Dec 20:00  Moderamen  
29-Apr 16:30 Open Maaltijd